Kungliga OperanVi hjälpte Kungliga Operan att skapa en ny vacker hemsida med integration mot nytt biljettsystem och pressmeddelanden. Kungliga Operan önskade ett ansiktslyft av sin webbplats för att attrahera nya målgrupper och ge dem en bredare bild av vad Kungliga Operan är och erbjuder. I projektet har vi tillsammans med kund lagt stort fokus på design, typografi och bildmaterial. Detta för att webbplatsen skulle få samma känsla som Operans övriga uttryck, som tidigare arbetats fram i samarbete med Stockholm Graphics. Kungliga Operans nya webbplats utsågs av Internetworld den 3 mars 2017 till årets bästa livsstilssajt av IDG. 
Vill du veta mer? Kontakta gärna oss på
08- 123 45 67 eller kontakt@foretag.se

En användarvänlig upplevelse för besökarna

Med ett otroligt fint hantverk har vi arbetat med marginaler, avstånd och storlekar så att typografin framhävs och tar plats på webbplatsen. Webbplatsen ger även besökarna tillgång till ett härligt arkiv av spellistor, podcasts och videoklipp genom Operan Play. Utöver typografin och Operan Play har vi arbetat mycket med bilder som har underbara färger.

För att underlätta redaktörernas manuella arbete så genomfördes en integration mot ett nytt biljettsystem som automatiskt hämtar biljettstatus. Med hjälp av Google Analytics går det även att följa besökaren, hela vägen från besöket på webbplatsen fram till biljettköpet. Vi har även integrerat sidan med Mynewsdesks för att undvika dubbelpublicering av pressmeddelanden.

Rent tekniskt började projektet med en uppgradering av EpiServer från version 7 till 9 som bygger på standardlösningen med blockstruktur. Givetvis är sidan byggd så att den fungerar för alla mobila enheter, för givetvis ska besökaren kunna boka sina biljetter på tunnelbanan!

Digitalt råd för mer flexibilitet

Vi arbetar med något som vi kallar för “digitalt råd” som oftast består av två representanter från Kungliga Operan och en expert från Decerno inom SEO, analys, AdWords och konverteringsoptimering. ”Digitalt råd” är en metod för regelbundna möten där datadrivna beslut fattas utifrån analys och insikter. Samarbetet med kunden blir nära för att ge maximal effekt inom de effektmål som konsulten har fått tilldelat sig. Decerno har i samarbetet både en rådgivande och en operativ roll. Inför varje möte så väljer Kungliga Operan ett huvudfokus som i dagsläget är prioriterat. Decerno tar även med sig det som behövs tas upp för diskussion om åtgärd samt förslag på åtgärder.

AdWords

Decernos konsult har både satt strategi, tagit fram budgetförslag, skapat annonsering samt säkerställt att kampanjerna når försäljnings och konverteringsmål och inte bara leder till ett click.

Exempelvis så har konsulten fått kommunikationsbriefer inför nya AdWords kampanjer för att både säkerställa kvaliteten, tonaliteten och snabba insatser utan långa beslutsprocesser. Mellan mötena implementeras åtgärderna som beslutats om på mötet och vid kommande möte utvärderas resultatet.

Konverteringsoptimering

Decernos konsult ger både input i hur de kan förbättra konvertering på exempelvis landningssidor samt kommit med egna initiativ på förbättringar inom området. Konsulten har genomgående haft ett konverteringstänk i alltifrån SEO arbetet till utformandet av AdWords annonser.

SEO

Under 2017 har Kungliga Operan i och med den nya arbetsmetoden sedan juli 2017 med ett mer flexibelt och rådgivande samarbete gått från att ha ett reaktivt SEO-arbete till en proaktiv arbetsmetod. Den proaktiva arbetsmetoden utgår från det aktuella fokusområdet och Decerno hjälper dem med nulägesanalyser både ur tekniskt och ur ett innehållsperspektiv. Decerno har utbildat Kungliga Operan inom SEO så att de får stöd i sitt dagliga arbete, men även i det strategiska arbetet. Decernos konsult hjälper också till rent operativt med att exempelvis skapa meta descriptions och skriva om olika meta data för bättre resultat.

Rapportering och visualisering

Decernos konsult har agerat proaktivt och har på eget intiativ rapporterat viktiga åtgärdsområden inom exempelvis SEO området, problemområden inom konvertering samt optimering inom AdWords.

I arbetet att leda verksamheten mer målmedvetet och datadrivet så har Decerno tillsammans med Kungliga Operan i workshops tagit fram KPI:er (Key Performance Indicators) och PI (Performance Indicators). Dessa workshops mynnade ut i mätetalen som nu visualiseras i Google Data Studio.

Dessa nyckeltal kommer sedan vara viktig beslutsgrund om vilka åtgärder som ska prioriteras.

 

KUNDANSVARIG
Fredrik Lundin
+46 733 137 003
fredrik.lundin@decerno.se