Affärssystem till Sveriges största fastighetsmäklareVi har utvecklat ett nytt webbaserat affärssystem till Sveriges största fastighetsmäklare, Fastighetsbyrån. Systemet används idag av över 200 kontor med cirka 1800 mäklare. Systemet stödjer och effektiviserar arbetet för mäklarna i deras två kärnprocesser – mäkleri och försäljning.
Vill du veta mer? Kontakta gärna oss på
+46 705 780 740   eller mats.dahl@decerno.se

Automatiserade arbetsflöden som höjer mäklarnas effektivitet

Arbetsflödena i systemet är trimmade och i hög utsträckning automatiserade. Systemet stödjer även möjligheten att arbeta med flera saker samtidigt. Allt detta i kombination med en design och lösning för hög tillgänglighet höjer mäklarnas effektivitet.

Lösningen är byggd som en Single Page Application (SPA) i ramverket Angular. Gränssnittet kommunicerar via ett REST-API med servern. För att höja kvalitén har Microsoft Typescript använts i valda delar av koden för att införa typsäkerhet. Servern är utvecklad i ASP.NET Web API med C#