Decerno har utvecklat en produktkonfigurator för Alfa Laval. Systemet har användare över hela världen, främst säljare.

Med systemets hjälp kan en produkt konfigureras snabbt, t ex avseende olika tillval. En komplett offert tas fram i dialog med kunden. Den inkluderar all nödvändig dokumentation som t.ex produktblad och ritningar. Accepteras offerten skapas en order som går från säljbolag till fabrik.

Säljarbetet underlättas av att produktstrukturer är egenskapsbaserad, t.ex flödeshastighet och vätsketyp.

Alfa Lavals produkter används bl.a på fartyg för att rena bränslet. Decerno har helhetsansvar för vidareutveckling av produktkonfiguratorn.

Konfiguratorn byggs med Microsoft .NET och databasen är SQL Server.

Decerno har helhetsansvar för vidareutveckling av produktkonfiguratorn.

KUNDANSVARIG
Lennart Haggård
+46 705 401 808
lennart.haggard@decerno.se